DUCHOWOŚĆ

Duchowość to zdolność człowieka do zrozumienia samego siebie, czyli do znalezienia odpowiedzi na pytanie: kim jestem, skąd się wziąłem, dokąd zmierzam, opierając się na jakich więziach i wartościach mogę osiągnąć cel mojego życia?

DZIAŁALNOŚĆ

Nasza działalność to pomoc osobom: -cierpiącym z powodu trudnych relacji międzyludzkich z bliskimi osobami, rodziną, w małżeństwie, -przeżywającym kryzys w rodzinie związany z problemami takimi jak: alkoholizm lub hazard wśród najbliższych, -cierpiącym z powodu śmierci lub przewlekłej choroby bliskiej osoby, -mającym trudności w życiu osobistym i zawodowym, - doświadczającym samotności i nieradzącym sobie ze stresem oraz trudnymi sytuacjami życiowymi przeżywającymi trudności emocjonalne, - pragnącym zmienić swoje życie w celu lepszego poznania siebie i doświadczenia rozwoju osobistego, -wychodzenia z bezdomności.

-----------------

-----------------------------------------------------------------------

Socjoterapia

Dla kogo jest przeznaczona?

To forma pomocy adresowana do osób borykających się z problemami osobistymi
i trudnościami życiowym.

Na czym polegają zajęcia?

Zajęcia mają charakter spotkań indywidualnych i grupowych. Spotkania odbywają się w atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Rolą socjoterapeuty jest stworzenie takich sytuacji, które pomogą uczestnikom uświadomić sobie własne trudności i ograniczenia oraz własny potencjał i możliwości zmiany.

Jakie są korzyści?

Socjoterapia ma dokonywać zmian
w zachowaniu i emocjach, ułatwić zawiązywanie relacji z innymi ludźmi. Poprzez cykl zajęć uczy rozpoznawania i nazywania emocji, asertywności. To okazja do zdobycia nowych, interpersonalnych umiejętności. Stymuluje i rozwija pozytywny obraz samego siebie